Het agentschap Wonen in Vlaanderen start een grootschalig woononderzoek: de Woonsurvey 2023.

De Vlaamse overheid voert regelmatig dit grootschalig woononderzoek uit, om een zo correct mogelijk beeld op wonen in Vlaanderen te krijgen. Met de resultaten kunnen we het woonbeleid nog meer op maat maken voor iedereen.

Het onderzoek
10.000 inwoners van Vlaanderen zijn toevallig geselecteerd voor dit onderzoek en krijgen vanaf nu een brief en folder in de brievenbus met informatie over het onderzoek. In totaal willen we een deelname van 6.000 inwoners van Vlaanderen.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • een kort interview met de bewoner over woning en buurt
  • een screening van de woning om de kwaliteit ervan in beeld te brengen

De dataverzameling gebeurt door Profacts (voor het interview) en Vastgoedexperts (voor de screening van de woning), in nauwe samenwerking met het Steunpunt Wonen.

Politiezones verwittigd
Om mogelijke ongerustheid of argwaan bij burgers te voorkomen, informeerden we alle betrokken Vlaamse politiezones over het verloop van het onderzoek.

Meer informatie?
https://www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen/woonsurvey-2023