Sinds 2021 verstuurt Wonen-Vlaanderen maandelijks een nieuwsbrief naar lokale besturen om hen te informeren over beleidsmaatregelen inzake het lokaal woonbeleid. Doelgroep zijn schepenen bevoegd voor huisvesting, gemeentelijke huisvestingsambtenaren en medewerkers van IGS-projecten lokaal woonbeleid.