Sinds 2021 verstuurt Wonen in Vlaanderen maandelijks een nieuwsbrief naar lokale besturen om hen te informeren over beleidsmaatregelen inzake het lokaal woonbeleid. Doelgroep zijn schepenen bevoegd voor huisvesting, gemeentelijke huisvestingsambtenaren en medewerkers van IGS-projecten lokaal woonbeleid.