Algemene Verordening Gegevensbescherming en lokale besturen

Wat de belangrijkste aspecten zijn waar lokale besturen op moeten letten leest u in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Nieuwsbrief

Sinds 2021 verstuurt Wonen-Vlaanderen maandelijks een nieuwsbrief naar lokale besturen om hen te informeren over beleidsmaatregelen inzake het lokaal woonbeleid. Doelgroep zijn schepenen bevoegd voor huisvesting, gemeentelijke huisvestingsambtenaren en medewerkers van IGS-projecten lokaal woonbeleid.