Inbreuken op AVG/GDPR

De gegevensbeschermingsautoriteit zal meer slagkracht hebben dan de Privacycommissie, omdat zij nu ook sanctionerende bevoegdheid krijgt, zoals het opleggen van boetes.
De boetes kunnen oplopen tot 4 procent van de totale jaarlijkse omzet of 20 miljoen euro.