Overlegtafels en inspiratiesessies

Een overlegtafel is een vorm van lerend netwerk dat groeit vanuit de groep en waarbij het proces en de uitwisseling van informatie en goede praktijkvoorbeelden belangrijk zijn. Dit is een semi-vaste
groep, waardoor er een vorm van vertrouwen is en waar interactie kan spelen.

In elke provincie organiseert Wonen-Vlaanderen twee tot vier keer per jaar overlegtafels voor huisvestingsambtenaren en/of voor coördinatoren van IGS-projecten lokaal woonbeleid.

We organiseren periodiek ook een overlegtafel voor de 13 centrumsteden.

Een inspiratiesessie is een vormingsmoment waarbij de inhoud vertrekt vanuit signalen van het werkveld. De doelgroep is afhankelijk van het thema. De methodiek wordt gekozen in functie van de inhoud: van een spreker tot interactieve workshops, alle leerstijlen en werkvormen kunnen aangesproken worden.

Vanaf 2021 organiseren we minstens twee keer per jaar inspiratiesessies voor 1 of meerdere provincies.

Algemene Verordening Gegevensbescherming en lokale besturen

Wat de belangrijkste aspecten zijn waar lokale besturen op moeten letten leest u in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).