Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingen woningkwaliteit 2023 Beleidsprioriteit 2: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Wijzigingen woningkwaliteit 2023

Overzicht regelgevende initiatieven woningkwaliteit

Optimalisaties

  • Besluit 14/10/2022 - in werking getreden op 1/01/2023 en op 18/02/2023
  • Middellange termijndecreet - goedgekeurd in het Vlaams Parlement op 21/04/2023, treedt in werking op 09/06/2023
  • Middellange termijnbesluit - under construction

Specifiek kader arbeidskrachten

  • Decreet - goedgekeurd in het Vlaams Parlement op 8/02/2023, treedt in werking op 1/10/2023
  • Besluit - definitief goedgekeurd op 21/04/2023, treedt in werking op 1/10/2023
  • Ministerieel besluit (MB) (nieuw model CA) - coming soon

Wijzigingen preventief toezicht

De adviesvragen voor gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen mailt u naar woningkwaliteit.centraal@vlaanderen.be .

Wijzigingen in de administratieve procedures

Wijzigingen strafrechtelijke procedure

Wijzigingen gevolgen ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Specifiek kader voor huisvesting arbeidskrachten

Op 8 februari keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat een oplossing wil bieden voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten. Op 21 april volgde ook de definitieve goedkeuring van het uitvoeringsbesluit. Het BVR werkt voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten in kamerwoningen enkele specifieke normen uit. Het decreet en besluit treden in werking op 1 oktober 2023.

Maximale EPC-score vanaf 2030

Op 7 juli 2023 keurde de Vlaamse Regering principieel de minimale energienorm voor woningen goed. Met het ontwerpbesluit* wil de Vlaamse Regering deze nieuwe woningkwaliteitsnorm invoegen in de technische verslagen waarmee woningcontroleurs de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van woningen beoordelen. Dat had de Vlaamse Regering eerder afgesproken in het kader van de actualisering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan.

De energienorm zal in werking treden op 1 januari 2030. Het ontwerpbesluit gaat nu naar de Raad van State voor advies. Dit is dus nog niet definitief. Wij houden u hiervan op de hoogte.

*Dit is het ontwerpbesluit tot wijziging van diverse bepalingen van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Infossessie wijzigingen regelgeving woningkwaliteit

Wonen in Vlaanderen organiseerde in april 2023 twee digitale infosessies over de recente beleidsinitiatieven die de regelgeving rond woningkwaliteit wijzigen.

Bekijk de presentatie van deze infosessie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Lees de antwoorden op de gestelde vragen tijdens deze infosessie(PDF bestand opent in nieuw venster) en over het specifiek kader voor de huisvesting van arbeidskrachten(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden