Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokaal toewijzingsbeleid voor sociale woningen Betaalbaar woonaanbod

Lokaal toewijzingsbeleid voor sociale woningen

Voor de toewijzing van sociale woningen gelden algemene toewijzingsregels. Maar, lokale accenten zijn mogelijk om op specifieke noden van bepaalde doelgroepen of lokale binding in te spelen. Op deze pagina’s leest u hoe via vier pijlers kandidaat-huurders een toewijzing kunnen krijgen en hoe u via een toewijzingsreglement lokale accenten kunt leggen.

De lokale toewijzingsraad stelt hiervoor een toewijzingsreglement op en maakt afspraken rond versnelde toewijzing. In deze toewijzingsraad zetelen de gemeente(s) en de relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren. In het lokaal toewijsbeleid zijn er vier instroommogelijkheden. Dit noemen we de vier pijlers.

Er zijn ook nog overgangsmaatregelen om u te laten overschakelen.

Webinars

Wonen in Vlaanderen maakte een aantal webinars die u op deze pagina van onze website kan bekijken.

Regelgeving

 • Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021(opent in nieuw venster)
 • De rechtsgrond om sociale huurwoningen binnen het standaardluik toe te wijzen aan een kandidaat-huurder vindt u in:

  • artikel 6.11, §1, tweede tot en met het vierde lid van de Vlaamse Codex Wonen
  • artikel 6.16 tot en met artikel 6.25 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen
  • artikel 8, §1 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van de regels van het inschrijvingsregister
 • De rechtsgrond en de modaliteiten om gemeentelijke toewijzingsregels te hanteren bij de toewijzing van sociale huurwoningen vindt u in:

  • artikel 6.11 tot en met 6.13 van de Vlaamse Codex Wonen
  • artikel 6.27 tot en met 6.29 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen
  • het ministerieel besluit van 10 september 2009 betreffende de verklaring in het kader van mantelzorg