Coronamaatregelen sinds 1 oktober 2021

Sinds 1 oktober 2021 zijn de meeste coronamaatregelen weggevallen, maar enkele blijven nog van kracht om de overdracht van het virus via sociaal contact te beperken:

 • Het nieuwe schooljaar is getart met minder beperkende maatregelen, behalve in het Brusselse Gewest. Zo kunnen leerlingen voltijds naar school kunnen gaan en vervalt de mondmaskerplicht in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen. Lees meer over de maatregelen in het onderwijs ((opent in nieuw venster)).
 • Telewerken is niet langer aanbevolen in Vlaanderen.
 • Dancings, discotheken en nachtclubs zijn weer open en er mag gedanst worden op café.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen zonder beperkingen doorgaan.
 • Feesten en recepties binnen mogen zonder beperkingen doorgaan. Ook dansen en buffetten zijn toegestaan.
 • In huis mag u een onbeperkt aantal personen ontvangen.
 • Evenementen kunnen binnen met minder dan 500 toeschouwers en buiten met minder dan 750 toeschouwers doorgaan zonder beperkingen, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.
 • Evenementen met meer dan 500 toeschouwers binnen of meer dan 750 toeschouwers buiten kunnen gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand, …

Opgelet, in Brussel zijn deze versoepelingen niet allemaal van toepassing omwille van de lage vaccinatiegraad. Bekijk de geldende maatregelen in het Brusselse Gewest ((opent in nieuw venster)).

Mondmaskerplicht

Het dragen van mondmaskers ((opent in nieuw venster)) (neus en mond volledig bedekt) is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar:

 • in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens
 • in de zorginstellingen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, ...), vaccinatiecentra, testcentra en triagecentra
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen (bv. kappers), zowel voor het personeel als voor de klanten
 • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen waar niet gewerkt wordt met het Covid Safe Ticket.

Deze verplichtingen vormen een federale sokkel die geldt voor het hele land. Regionale overheden voorzien strengere verplichtingen indien de epidemiologische situatie dit vereist. Daarnaast blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen wanneer de veiligheidsafstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden.

Verplaatsingen en reizen

Alle verplaatsingen in eigen land zijn toegestaan. Ook reizen naar het buitenland is weer mogelijk, maar reizen naar rode zones binnen de Europese Unie of naar landen buiten de EU blijven intussen sterk afgeraden.

Meer informatie over reizen naar het buitenland ((opent in nieuw venster)) vindt u op info-coronavirus.be

Algemene informatie

Informatie voor professionelen en handelaars

Toegankelijke informatie

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Daarom is er informatie over het virus, preventie en maatregelen van de overheid, beschikbaar in meerdere talen, in eenvoudig Nederlands en in Vlaamse Gebarentaal. De informatie wordt ondersteund door audio, video en posters.

  Vrijwilligerswerk

  Zelfs nu het ergste van de coronacrisis achter de rug lijkt, blijft er nood aan vrijwilligers. Wie zich wil inzetten voor de vaccinatiecampagne, kan terecht op het platform ‘Help de helpers ((opent in nieuw venster))’.

  Nuttige telefoonnummers

  Het coronavirus en de genomen maatregelen kunnen heel wat vragen oproepen. Hieronder vindt u een overzicht van nuttige websites en telefoonnummers waar u terecht kunt met vragen.

  HulplijnWebsiteContact
  Algemeen informatienummer van de FOD Volksgezondheidwww.info-coronavirus.be ((opent in nieuw venster))

  0800 14 689
  +32 78 15 17 71 vanuit het buitenland

  Bereikbaar maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur.

  e-mail: info-coronavirus@health.fgov.be (opent in uw e-mail applicatie)

  Informatienummer van de FOD EconomieCoronavirus: informatie voor ondernemingen en consumenten ((opent in nieuw venster))0800 120 33

  Noodnummer FOD Buitenlandse Zaken - enkel voor Belgen in het buitenland

  FOD Buitenlandse Zaken ((opent in nieuw venster))

  FOD Economie: gestrand in het buitenland ((opent in nieuw venster))

  +32 2 501 4000 (enkel voor Belgen in het buitenland)
  Voor vragen van ondernemers: contactcenter VLAIOCoronavirus: steun voor uw bedrijf ((opent in nieuw venster))0800 20 555
  Vragen van culturele organisaties: departement CJMCJM informatie Covid ((opent in nieuw venster))02 534 18 24
  Informatienummer uitsluitend voor schooldirectiesCoronavirus: informatie voor scholen en CLB's ((opent in nieuw venster))02 553 27 46
  Elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur.
  Vragen van oudersCoronavirus: informatie voor ouders ((opent in nieuw venster))Contacteer de school.

  Agentschap Opgroeien

  • Kind en Gezin: informatie voor (aanstaande) ouders, organisatoren van kinderopvang en partners
  • Jeugdhulp: informatie voor diensten en voorzieningen (privaat en publiek)

  Opgroeien: veelgestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen ((opent in nieuw venster))

  Kind en gezin: nieuws over vaccinaties, consultaties, kinderopvang, tips voor ouders... ((opent in nieuw venster))

  Jeugdhulp: impact van corona, richtlijnen voor de sector,... ((opent in nieuw venster))

  Groeimee.be ((opent in nieuw venster)): inspiratie voor ouders, tips en activiteiten, praten met kinderen over corona …

  corona@opgroeien.be (opent in uw e-mail applicatie)

  Kind en Gezin-lijn: 078 150 100
  Elke werkdag tussen 8 en 20 uur.

  Chat met een verpleegkundige ((opent in nieuw venster))
  Elke werkdag van 9 tot 16.30 uur.

  Stuur een bericht naar de Kind en Gezin-lijn ((opent in nieuw venster)).

  Nationaal crisiscentrum

  BE-alert ((opent in nieuw venster))

  Nieuwsberichten Crisiscentrum ((opent in nieuw venster))

  Ontvang rechtstreeks belangrijke meldingen via BE-alert en blijf op de hoogte van de crisismaatregelen.

  Daarnaast zijn er nog heel wat organisaties van openbaar nut waarmee u in deze moeilijke tijden contact kunt opnemen om te praten over uw zorgen.