Coronamaatregelen aangepast

Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen:

Onderwijs

Meer informatie over maatregelen in het Vlaamse onderwijs vindt u op de website van het departement Onderwijs ((opent in nieuw venster)).

Werk

 • Telewerken is opnieuw verplicht voor functies die zich hiertoe verlenen.
 • Er wordt per personeelslid:
  • één terugkeerdag per week voorzien tot en met 19 december;
  • vanaf 20 december wordt dat 2 dagen per week.

Meer informatie over het verplicht telewerken en de aangifte vindt u op de website van de Sociale Zekerheid ((opent in nieuw venster)).

Private bijeenkomsten

 • Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, behalve in de private woonst.
 • Huwelijken en begrafenissen (koffietafel) kunnen wel binnen doorgaan.
 • Vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten is het Covid Safe Ticket verplicht van zodra de wetgeving dit toelaat en geldt de mondmaskerplicht.
 • Dit geldt ook voor private bijeenkomsten in de private woonst indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten (cateraar). Deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.
 • Private bijeenkomsten in kleine toeristische logies kunnen met 15 personen (kinderen onder 12 jaar worden meegerekend).

Horeca en nachtleven

 • De mondmaskerplicht ((opent in nieuw venster)) is verder uitgebreid en wordt breed ingezet vanaf de leeftijd van 6 jaar. Zo moet u ook in de horeca een mondmasker dragen wanneer u zich in de zaak verplaatst. (meer informatie hieronder)
 • Het aantal personen per tafel beperkt tot 6 (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.
 • Discotheken en dancings zijn gesloten.

Publieke evenementen

 • Overgangsperiode 04/12 -05/12: maximum van 4.000 zittende bezoekers binnen.
 • Vanaf 06/12: Binnen kunnen evenementen enkel doorgaan met een zittend publiek tot een maximum van 200 bezoekers. Evenementen (concerten) met staand publiek kunnen niet. Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.
 • Buiten gelden de modaliteiten van de horeca (sluitingsuur) en dient 1,5 meter afstand gehouden worden tussen de gezelschappen.
 • Vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten is het Covid Safe Ticket en voorafgaande toelating van lokaal bestuur verplicht.

Jeugd en sport

Het Overlegcomité zal in de week van 20 december de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.

Mondmaskerplicht

Het dragen van mondmaskers ((opent in nieuw venster)) (neus en mond volledig bedekt) is algemeen verplicht voor iedereen vanaf de leeftijd van 6 jaar:

 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen;
 • in handelszaken, winkels en winkelcentra;
 • in de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in de publieke binnenruimtes van culturele instellingen, feestzalen, sportinrichtingen (ook fitnesscentra), in de recreatieve- en evenementensector;
 • in de gebouwen voor erediensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten
 • bij verplaatsingen in gerechtsgebouwen, ook in de zittingszalen
 • in de horeca, voor het personeel en voor de klanten wanneer deze niet aan tafel of aan de toog zitten;
 • in de besloten ruimten van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen (bv. kappers), zowel voor het personeel als voor de klanten
 • voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, alsook tijdens massa-evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen;
 • tijdens private bijeenkomsten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen;
 • wanneer u een bezoek brengt aan een locatie waar het CST gevraagd wordt.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Ook voor leerlingen in het secundair onderwijs geldt voortaan een mondmaskerplicht. Lees meer over de maatregelen in het onderwijs ((opent in nieuw venster)).

Daarnaast blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen wanneer de veiligheidsafstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden.

Sociale contacten, afstand houden en ventilatie

Het is belangrijk om de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus te blijven respecteren. Daarom blijft het belangrijk om:

 • onze sociale contacten te beperken;
 • vooral af te spreken in de buitenlucht;
 • waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden of een mondmasker te dragen.

Ook het goed ventileren ((opent in nieuw venster)) van gesloten ruimtes blijft een belangrijke maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

Verplaatsingen en reizen

Alle verplaatsingen in eigen land zijn toegestaan. Ook reizen naar het buitenland is weer mogelijk, maar reizen naar rode zones binnen de Europese Unie of naar landen buiten de EU blijven intussen sterk afgeraden.

Meer informatie over reizen naar het buitenland ((opent in nieuw venster)) vindt u op info-coronavirus.be

Algemene informatie

Informatie voor professionelen en handelaars

Toegankelijke informatie

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Daarom is er informatie over het virus, preventie en maatregelen van de overheid, beschikbaar in meerdere talen, in eenvoudig Nederlands en in Vlaamse Gebarentaal. De informatie wordt ondersteund door audio, video en posters.

  Vrijwilligerswerk

  Zelfs nu het ergste van de coronacrisis achter de rug lijkt, blijft er nood aan vrijwilligers. Wie zich wil inzetten voor de vaccinatiecampagne, kan terecht op het platform ‘Help de helpers ((opent in nieuw venster))’.

  Nuttige telefoonnummers

  Het coronavirus en de genomen maatregelen kunnen heel wat vragen oproepen. Hieronder vindt u een overzicht van nuttige websites en telefoonnummers waar u terecht kunt met vragen.

  HulplijnWebsiteContact
  Algemeen informatienummer van de FOD Volksgezondheidwww.info-coronavirus.be ((opent in nieuw venster))

  0800 14 689
  +32 78 15 17 71 vanuit het buitenland

  Bereikbaar maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur.

  e-mail: info-coronavirus@health.fgov.be (opent in uw e-mail applicatie)

  Informatienummer van de FOD EconomieCoronavirus: informatie voor ondernemingen en consumenten ((opent in nieuw venster))0800 120 33

  Noodnummer FOD Buitenlandse Zaken - enkel voor Belgen in het buitenland

  FOD Buitenlandse Zaken ((opent in nieuw venster))

  FOD Economie: gestrand in het buitenland ((opent in nieuw venster))

  +32 2 501 4000 (enkel voor Belgen in het buitenland)
  Voor vragen van ondernemers: contactcenter VLAIOCoronavirus: steun voor uw bedrijf ((opent in nieuw venster))0800 20 555
  Vragen van culturele organisaties: departement CJMCJM informatie Covid ((opent in nieuw venster))02 534 18 24
  Informatienummer uitsluitend voor schooldirectiesCoronavirus: informatie voor scholen en CLB's ((opent in nieuw venster))02 553 27 46
  Elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur.
  Vragen van oudersCoronavirus: informatie voor ouders ((opent in nieuw venster))Contacteer de school.

  Agentschap Opgroeien

  • Kind en Gezin: informatie voor (aanstaande) ouders, organisatoren van kinderopvang en partners
  • Jeugdhulp: informatie voor diensten en voorzieningen (privaat en publiek)

  Opgroeien: veelgestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen ((opent in nieuw venster))

  Kind en gezin: nieuws over vaccinaties, consultaties, kinderopvang, tips voor ouders... ((opent in nieuw venster))

  Jeugdhulp: impact van corona, richtlijnen voor de sector,... ((opent in nieuw venster))

  Groeimee.be ((opent in nieuw venster)): inspiratie voor ouders, tips en activiteiten, praten met kinderen over corona …

  corona@opgroeien.be (opent in uw e-mail applicatie)

  Kind en Gezin-lijn: 078 150 100
  Elke werkdag tussen 8 en 20 uur.

  Chat met een verpleegkundige ((opent in nieuw venster))
  Elke werkdag van 9 tot 16.30 uur.

  Stuur een bericht naar de Kind en Gezin-lijn ((opent in nieuw venster)).

  Nationaal crisiscentrum

  BE-alert ((opent in nieuw venster))

  Nieuwsberichten Crisiscentrum ((opent in nieuw venster))

  Ontvang rechtstreeks belangrijke meldingen via BE-alert en blijf op de hoogte van de crisismaatregelen.

  Daarnaast zijn er nog heel wat organisaties van openbaar nut waarmee u in deze moeilijke tijden contact kunt opnemen om te praten over uw zorgen.