Coronamaatregelen vanaf 1 september

Vanaf 1 september zijn er verschillende coronamaatregelen die wegvallen, maar enkele blijven nog van kracht om de overdracht van het virus via sociaal contact te beperken:

 • Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen, behalve in het Brusselse Gewest. Zo zullen leerlingen voltijds naar school kunnen gaan en vervalt de mondmaskerplicht voor het 5de en 6de leerjaar. Lees meer over de maatregelen in het onderwijs ((opent in nieuw venster)).
 • Telewerken is niet langer aanbevolen in Vlaanderen. In Brussel blijft de aanbeveling tot maximaal telewerk wel van kracht.
 • De meeste handelszaken zijn open, behalve dancings, discotheken en nachtclubs. Die mogen vanaf 1 oktober weer open.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen zonder beperkingen doorgaan. Mondmaskers blijven wel verplicht in de gebouwen.
 • Feesten en recepties binnen mogen zonder beperkingen doorgaan. Ook dansen en buffetten zijn toegestaan. Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft wel de mondmaskerplicht gelden.
 • In huis mag u een onbeperkt aantal personen ontvangen.
 • Evenementen kunnen binnen met minder dan 200 toeschouwers en buiten met minder dan 400 toeschouwers doorgaan zonder beperkingen, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.
 • Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten moeten gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand, … Vanaf 1 oktober wordt deze drempel verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

Opgelet, in Brussel zijn deze versoepelingen niet allemaal van toepassing omwille van de lage vaccinatiegraad. Bekijk de geldende maatregelen in het Brusselse Gewest ((opent in nieuw venster)).

Mondmaskers

Het dragen van mondmaskers (neus en mond volledig bedekt) is verplicht vanaf 12 jaar:

 • op het openbaar vervoer ((opent in nieuw venster)) (in het voertuig, aan de halte, in het stationsgebouw) en bij georganiseerd vervoer (private bus, ….)
 • in alle openbare gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn
 • in kerken, gebedshuizen, bezinningsplaatsen, …
 • in winkels en winkelcentra en bij alle contactberoepen (zowel voor klanten als voor personeel)
 • in bibliotheken, musea, bioscoopzalen, casino’s, …
 • in de horeca (behalve wanneer u aan uw eigen tafel zit)
 • op markten (rommelmarkten, brocantemarkten, kermissen en kerstmarkten) en in winkelstraten of andere drukke plaatsen, zoals bepaald door de lokale besturen.
 • op evenementen: sinds 1 september moet u geen mondmasker dragen op evenementen met minder dan 200 deelnemers binnen en 400 deelnemers buiten, tenzij het lokale bestuur hier anders over beslist. Evenementen met meer dan 200 deelnemers binnen en 400 deelnemers buiten kunnen vanaf 1 september gebruik maken van het Covid Safe Ticket en dan vervalt de mondmaskerplicht ook. Doen ze dit niet? Dan moeten ze voldoen aan de verplichtingen inzake mondmasker.

Lees meer over het dragen van een mondmaskers ((opent in nieuw venster)) op info-coronavirus.be.

Verplaatsingen en reizen

Alle verplaatsingen in eigen land zijn toegestaan. Ook reizen naar het buitenland is weer mogelijk, maar reizen naar rode zones binnen de Europese Unie of naar landen buiten de EU blijven intussen sterk afgeraden.

Meer informatie over reizen naar het buitenland ((opent in nieuw venster)) vindt u op info-coronavirus.be

Algemene informatie

Informatie voor professionelen en handelaars

Toegankelijke informatie

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Daarom is er informatie over het virus, preventie en maatregelen van de overheid, beschikbaar in meerdere talen, in eenvoudig Nederlands en in Vlaamse Gebarentaal. De informatie wordt ondersteund door audio, video en posters.

  Vrijwilligerswerk

  Zelfs nu het ergste van de coronacrisis achter de rug lijkt, blijft er nood aan vrijwilligers. Wie zich wil inzetten voor de vaccinatiecampagne, kan terecht op het platform ‘Help de helpers ((opent in nieuw venster))’.

  Nuttige telefoonnummers

  Het coronavirus en de genomen maatregelen kunnen heel wat vragen oproepen. Hieronder vindt u een overzicht van nuttige websites en telefoonnummers waar u terecht kunt met vragen.

  HulplijnWebsiteContact
  Algemeen informatienummer van de FOD Volksgezondheidwww.info-coronavirus.be ((opent in nieuw venster))

  0800 14 689
  +32 78 15 17 71 vanuit het buitenland

  Bereikbaar maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur.

  e-mail: info-coronavirus@health.fgov.be (opent in uw e-mail applicatie)

  Informatienummer van de FOD EconomieCoronavirus: informatie voor ondernemingen en consumenten ((opent in nieuw venster))0800 120 33

  Noodnummer FOD Buitenlandse Zaken - enkel voor Belgen in het buitenland

  FOD Buitenlandse Zaken ((opent in nieuw venster))

  FOD Economie: gestrand in het buitenland ((opent in nieuw venster))

  +32 2 501 4000 (enkel voor Belgen in het buitenland)
  Voor vragen van ondernemers: contactcenter VLAIOCoronavirus: steun voor uw bedrijf ((opent in nieuw venster))0800 20 555
  Vragen van culturele organisaties: departement CJMCJM informatie Covid ((opent in nieuw venster))02 534 18 24
  Informatienummer uitsluitend voor schooldirectiesCoronavirus: informatie voor scholen en CLB's ((opent in nieuw venster))02 553 27 46
  Elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur.
  Vragen van oudersCoronavirus: informatie voor ouders ((opent in nieuw venster))Contacteer de school.

  Agentschap Opgroeien

  • Kind en Gezin: informatie voor (aanstaande) ouders, organisatoren van kinderopvang en partners
  • Jeugdhulp: informatie voor diensten en voorzieningen (privaat en publiek)

  Opgroeien: veelgestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen ((opent in nieuw venster))

  Kind en gezin: nieuws over vaccinaties, consultaties, kinderopvang, tips voor ouders... ((opent in nieuw venster))

  Jeugdhulp: impact van corona, richtlijnen voor de sector,... ((opent in nieuw venster))

  Groeimee.be ((opent in nieuw venster)): inspiratie voor ouders, tips en activiteiten, praten met kinderen over corona …

  corona@opgroeien.be (opent in uw e-mail applicatie)

  Kind en Gezin-lijn: 078 150 100
  Elke werkdag tussen 8 en 20 uur.

  Chat met een verpleegkundige ((opent in nieuw venster))
  Elke werkdag van 9 tot 16.30 uur.

  Stuur een bericht naar de Kind en Gezin-lijn ((opent in nieuw venster)).

  Nationaal crisiscentrum

  BE-alert ((opent in nieuw venster))

  Nieuwsberichten Crisiscentrum ((opent in nieuw venster))

  Ontvang rechtstreeks belangrijke meldingen via BE-alert en blijf op de hoogte van de crisismaatregelen.

  Daarnaast zijn er nog heel wat organisaties van openbaar nut waarmee u in deze moeilijke tijden contact kunt opnemen om te praten over uw zorgen.