Ongeregeld vervoer organiseren

Als u ongeregeld vervoer wilt organiseren, vraagt u een machtiging aan bij de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de exploitatie van autocardiensten. Voor meer info over deze machtiging, kunt u contact opnemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer(opent in nieuw venster).

Ongeregeld vervoer door De Lijn

Bij grote evenementen die veel verkeer uitlokken, willen organisaties graag een beroep doen op De Lijn voor het vervoer van de deelnemers.

De Lijn kan daar echter alleen op ingaan als :

  • ze contact opgenomen heeft met de autocarondernemers en die geen passend aanbod blijken te kunnen garanderen;
  • het vervoer minstens kostendekkend is voor De Lijn;
  • de organisator en De Lijn een contract sluiten dat de reisweg, afstand en kostprijs beschrijft.

In dit geval moet een ritorder van De Lijn aanwezig zijn in het vervoerende voertuig.