Voorwaarden

U maakt aanspraak op een medaille als:

  • u voorzitter, dirigent, regisseur, secretaris of schatbewaarder bent van een culturele vereniging. Op voorwaarde dat u de leeftijd van 45 jaar bereikt hebt, en minstens 15 jaar actief bent binnen deze functie en binnen dezelfde vereniging. 
  • u spelend, zingend, werkend of bestuurslid bent van een culturele vereniging. Gewone leden komen niet in aanmerking. 
  • u laureaat bent van provinciale en nationale culturele wedstrijden
  • u laureaat bent van een jaarlijkse culturele tentoonstelling of wedstrijd. 

Er worden ook medailles uitgereikt voor het 25-, 50-, 75- of 100-jarig bestaan van een culturele vereniging. 

Enkel personen of organisaties die behoren tot de Vlaamse Gemeenschap kunnen een medaille aanvragen.

Procedure

U vindt het aanvraagformulier op de website van de afdeling Sociaal-Cultureel werk.

U moet het ingevulde formulier minstens 2 maanden voor de geplande viering indienen.

Adres

Arenberggebouw

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Routeplanner
Telefoon
02 553 42 78
Email
kiosk@vlaanderen.be