Bent u niet tevreden over onze werking? Of bent u het niet eens met een beslissing in uw dossier? Probeer dan in eerste instantie met uw dossierbehandelaar of de betrokken dienst tot een oplossing te komen. U vindt de contactgegevens meestal in de beslissingsbrief die u ontving.

Kreeg u na contact met de dienst geen bevredigende oplossing en wilt u graag een klacht indienen, lees dan zeker de onderstaande informatie.

Uw klacht

Sleep de bijlage naar hier om ze toe te voegen.

Uw contactgegevens

Wat gebeurt er verder met uw klacht?

Na uiterlijk 10 kalenderdagen krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging, tenzij uw klacht binnen die periode is afgehandeld. Als een klacht niet wordt behandeld, wordt dat schriftelijk gemotiveerd.

Na ontvangst van de klacht hebben wij 45 kalenderdagen de tijd om uw klacht te onderzoeken en te beantwoorden.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht werd afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Vlaamse Ombudsdienst:
E-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be (opent in uw e-mail applicatie)
Telefoon: 1700
https://www.vlaamseombudsdienst.be

  • Laatst gewijzigd op 26 juli 2019