Schakelt u als werkgever een ervaren werknemer als ‘mentor’ in om leerlingen, stagiairs of andere jongeren op te leiden in uw bedrijf? Dan hebt u mogelijk recht op een mentorkorting.

Vraag de mentorkorting aan in 2 stappen:

 1. dien een aanvraagdossier in bij het Departement Werk en Sociale Economie (WSE)
 2. duid de vermindering aan in uw DmfA- of DmfAPPL-aangifte.

Als u de mentorkorting niet correct hebt aangevraagd, kan die geannuleerd worden.

1. Aanvraagdossier

Aanvraagdossier indienen

Controleer voor u een aanvraagdossier indient, of u voldoet aan alle voorwaarden om de mentorkorting te krijgen. Volg bij uw aanvraag dit stappenplan:

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier in

 • Stap 2

  Voeg de nodige documenten toe

  Voeg aan uw aanvraagdossier de volgende documenten toe voor elke mentor:

  • het bewijs dat de mentor minstens 5 jaar praktijkervaring heeft. Gebruik daarvoor 1 van deze documenten:
   • een attest van u als huidige werkgever
   • een attest van 1 of meerdere vorige werkgevers
   • een verklaring op eer van de mentor, met daarin:
    • zijn vorige werkgever(s)
    • de periode(s) van tewerkstelling
    • de functie die hij uitoefende.
   • Wanneer de mentor praktijkervaring opdeed als zelfstandige: een kopie van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
  • het bewijs dat hij geschikt is als mentor via 1 van deze documenten:

  Leidt u in uw organisatie een stagiair op die u niet moet aangeven ofwel moet aangeven in Dimona met de code ‘DWD’ (Dimona without DmfA)? Voeg dan ook een kopie toe van de mentorovereenkomst die u sloot met de opleidingsinstelling van de stagiair.

  Sluit die mentorovereenkomst aan op een vorige? Voeg aan uw dossier ook een verklaring van de opleidingsinstelling toe, die bevestigt dat u de afspraken uit de vorige overeenkomst bent nagekomen.

 • Stap 3

  Dien het aanvraagdossier in

  Dien uw aanvraagdossier in bij het departement WSE.

  Departement Werk en Sociale Economie
  Dienst Mentorkorting
  Koning Albert II laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Uw aanvraag moet op tijd aankomen bij het departement WSE: uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarvoor u de mentorkorting voor het eerst aanvraagt.

  Bijvoorbeeld: wilt u uw 1ste mentorkorting aanvragen vanaf 1 oktober 2019? Dan moet het aanvraagdossier ten laatste op 31 maart 2020 ingediend zijn.

Behandeling van uw dossier

Het departement WSE behandelt uw aanvraagdossier:

 • is het dossier in orde? Het departement WSE stuurt alle relevante informatie door naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Zo kan de RSZ uw recht op de mentorkorting controleren.
 • is het dossier niet in orde:
  • omdat u het te laat hebt ingediend? Dan krijgt u de mentorkorting pas vanaf het kwartaal waarin het departement WSE uw aanvraag ontving.
  • omdat er gegevens of documenten ontbreken? Ook dan krijgt u de mentorkorting pas vanaf het kwartaal waarin het departement WSE uw volledige en correcte aanvraag

2. Vermindering aanduiden in DmfA/DmfAPPL

Duid de mentorkorting aan op de tewerkstellingslijn in uw driemaandelijkse DmfA- of DmfAPPL-aangifte aan de RSZ. Gebruik daarvoor de verminderingscode 3800.

Meer informatie over het invullen van uw multifunctionele aangifte(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de RSZ.