Schakelt u als werkgever een ervaren werknemer als ‘mentor’ in om leerlingen, stagiairs of andere jongeren op te leiden in uw bedrijf? Dan hebt u mogelijk recht op een mentorkorting.

Vraag de mentorkorting aan in 2 stappen:

 1. dien een aanvraagdossier in bij het Departement Werk en Sociale Economie (WSE)
 2. duid de vermindering aan in uw DmfA- of DmfAPPL-aangifte.

Als u de mentorkorting niet correct hebt aangevraagd, kan die geannuleerd worden.

1. Aanvraagdossier

Aanvraagdossier indienen

Controleer voor u een aanvraagdossier indient, of u voldoet aan alle voorwaarden om de mentorkorting te krijgen. Volg bij uw aanvraag dit stappenplan:

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier in

 • Stap 2

  Voeg de nodige documenten toe

  Voeg aan uw aanvraagdossier de volgende documenten toe voor elke mentor:

  • het bewijs dat de mentor minstens 5 jaar praktijkervaring heeft. Gebruik daarvoor 1 van deze documenten:
   • een attest van u als huidige werkgever
   • een attest van 1 of meerdere vorige werkgevers
   • een verklaring op eer van de mentor, met daarin:
    • zijn vorige werkgever(s)
    • de periode(s) van tewerkstelling
    • de functie die hij uitoefende.
   • Wanneer de mentor praktijkervaring opdeed als zelfstandige: een kopie van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
  • het bewijs dat hij geschikt is als mentor via 1 van deze documenten:

  Leidt u in uw organisatie een stagiair op die u niet moet aangeven ofwel moet aangeven in Dimona met de code ‘DWD’ (Dimona without DmfA)? Voeg dan ook een kopie toe van de mentorovereenkomst die u sloot met de opleidingsinstelling van de stagiair.

  Sluit die mentorovereenkomst aan op een vorige? Voeg aan uw dossier ook een verklaring van de opleidingsinstelling toe, die bevestigt dat u de afspraken uit de vorige overeenkomst bent nagekomen.

 • Stap 3

  Dien het aanvraagdossier in

  Dien uw aanvraagdossier in bij het departement WSE.

  Departement Werk en Sociale Economie
  Dienst Mentorkorting
  Koning Albert II laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  • of Uw aanvraag moet op tijd aankomen bij het departement WSE: uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarvoor u de mentorkorting voor het eerst aanvraagt.

  Bijvoorbeeld: wilt u uw 1ste mentorkorting aanvragen vanaf 1 oktober 2019? Dan moet het aanvraagdossier ten laatste op 31 maart 2020 ingediend zijn.

Behandeling van uw dossier

Het departement WSE behandelt uw aanvraagdossier:

 • is het dossier in orde? Het departement WSE stuurt alle relevante informatie door naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Zo kan de RSZ uw recht op de mentorkorting controleren.
 • is het dossier niet in orde:
  • omdat u het te laat hebt ingediend? Dan krijgt u de mentorkorting pas vanaf het kwartaal waarin het departement WSE uw aanvraag ontving.
  • omdat er gegevens of documenten ontbreken? Ook dan krijgt u de mentorkorting pas vanaf het kwartaal waarin het departement WSE uw volledige en correcte aanvraag

2. Vermindering aanduiden in DmfA/DmfAPPL

Duid de mentorkorting aan op de tewerkstellingslijn in uw driemaandelijkse DmfA- of DmfAPPL-aangifte aan de RSZ. Gebruik daarvoor de verminderingscode 3800.

Meer informatie over het invullen van uw multifunctionele aangifte ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de RSZ.