Tijdens een mentoropleiding leert uw werknemer de nodige vaardigheden om leerlingen en stagiairs op te leiden op de werkvloer.

Een mentoropleiding wordt georganiseerd door 1 van deze opleidingsinstellingen:

 • een officiële of gesubsidieerde onderwijsinstelling;
 • een officieel opleidingscentrum zoals SYNTRA of de VDAB;
 • een private opleidingsinstelling erkend door de Vlaamse overheid of een sectoraal opleidingsfonds.
  Private opleidingsinstellingen moeten op elk getuigschrift aantonen dat ze erkend zijn door hun erkenning te vermelden of door het logo van de bevoegde autoriteit te gebruiken.

Een mentoropleiding moet minstens volgende technieken aanleren:

 • een opleidingsplan opstellen
 • instructies geven
 • afdoende communiceren
 • vorderingen opvolgen
 • feedback geven
 • bijsturen
 • evalueren

Voorbeelden van een aantal gekende mentoropleidingen(PDF bestand opent in nieuw venster).

Hoe weet een opleidingsinstelling of de mentoropleiding aan alle voorwaarden voldoet?

De opleidingsinstelling bezorgt aan het Departement WSE:

 • het bewijs dat ze een officiële of erkende opleidingsinstelling is;
 • de inhoud van de mentoropleiding;

Het departement WSE behandelt uw aanvraag:

 • is het dossier in orde? Het departement WSE brengt de opleidingsverstrekker hiervan op de hoogte
 • is het dossier niet in orde omdat er gegevens of documenten ontbreken? Het departement WSE vraagt de ontbrekende gegevens of documenten op bij de opleidingsverstrekker.
 • is het dossier niet in orde omdat de private opleidingsverstrekker niet erkend is door de Vlaamse overheid of een sectoraal opleidingsfonds. Het departement WSE brengt de opleidingsverstrekker hiervan op de hoogte. Zolang de opleidingsverstrekker niet erkend is, komt de mentoropleiding niet in aanmerking voor de mentorkorting.