Aantal mentorkortingen per categorie jongere

Jongeren die u ofwel alleen in Dimona (met uitzondering van de code ‘DWD’ en 'STG') moet aangeven, ofwel moet aangeven in Dimona en DmfA of DmfAPPL

U ontvangt per kwartaal 1 mentorkorting per begonnen ‘schijf’ van 5 jongeren in opleiding. Om het aantal verminderingen te berekenen, neemt u het totale aantal jongeren dat u opleidt in een bepaald kwartaal, deelt u dat aantal door 5 en rondt u het resultaat van die deling af naar boven.

Voorbeeld: u leidt 2 jongeren op

 • 2/5 = 0,4
 • 0,4 naar boven afgerond = 1
 • U krijgt 1 mentorkorting.

Jongeren die u niet moet aangeven ofwel moet aangeven in Dimona met de code ‘DWD’ of 'STG'

Dit zijn leerlingen, jongeren of leerkrachten die stage lopen in uw organisatie. Om te berekenen hoeveel mentorkortingen u krijgt, volgt u een van de volgende stappenplannen.

Stappenplan 1: de verschillende stagiairs beginnen en eindigen in hetzelfde kwartaal

 • Stap 1

  Bereken de mentorkortingen op basis van het aantal stagiairs

  U ontvangt per kwartaal 1 mentorkorting per begonnen ‘schijf’ van 5 stagiairs. Om het aantal verminderingen te berekenen:

  • neemt u het totale aantal stagiairs dat u opleidt in een bepaald kwartaal
  • deelt u dat aantal door 5
  • rondt u het resultaat van die deling af naar boven.

  Bijvoorbeeld: u leidt 6 stagiairs op in uw organisatie:

  • 6/5 = 1,2
  • 1,2 naar boven afgerond = 2
  • volgens deze berekening krijgt u 2 mentorkortingen.
 • Stap 2

  Bereken de mentorkortingen op basis van het aantal uren stage

  U krijgt per kwartaal 1 mentorkorting per volledige schijf van 400 uren stage, voor mentorovereenkomsten van 1 jaar (4 kwartalen).

  Duurt uw mentorovereenkomst minder dan 1 jaar? Maak dan de volgende berekening:

  • neem het aantal uren stage dat is vastgelegd in de overeenkomst
  • deel dat aantal door het resultaat van de volgende vermenigvuldiging: 100 x het aantal kwartalen in de overeenkomst
  • rond het resultaat van die berekening af naar beneden.

  Voorbeelden:

  • Mentorovereenkomst loopt 4 kwartalen en bevat 260 uren stage:
   • 260 / (100 x 4) = 0,65
   • 0,65 naar beneden afgerond = 0
   • Volgens deze berekening ontvangt u geen mentorkorting.
  • Mentorovereenkomst loopt 2 kwartalen en bevat 260 uren stage:
   • 260 / (100 x 2) = 1,3
   • 1,3 naar beneden afgerond = 1
   • Volgens deze berekening ontvangt u 1 mentorkorting.

 • Stap 3

  Neem de laagste waarde van beide berekeningen

  Het aantal mentorkortingen dat u krijgt in een kwartaal, is gelijk aan de laagste waarde van de berekeningen uit stappen 1 en 2.

Stappenplan 2: de stagiairs beginnen en/of eindigen in verschillende kwartalen

 • Stap 1

  Bereken het aantal uren stage per kwartaal

  1. maak per overeenkomst de volgende berekening: het totaal aantal uren stage gedeeld door het aantal kwartalen dat de overeenkomst geldig is.
  2. tel de resultaten van al die berekeningen op. Dit is het totale aantal uren stage van alle overlappende overeenkomsten in het kwartaal.
  3. deel het resultaat van die optelsom door 100
  4. rond de uitkomst af naar beneden.

  Voorbeeld: er zijn 2 mentorovereenkomsten in de organisatie, die overlappen in het 1ste en het 2de kwartaal van 2019.
  Overeenkomst 1 loopt van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 (= 4 kwartalen). 9 jongeren lopen in totaal 610 uren stage.
  Overeenkomst 2 loopt van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 (=2 kwartalen). 2 jongeren lopen in totaal 175 uren stage.

  1. Overeenkomst 1: 610 / 4 = 152,5; en overeenkomst 2: 175 / 2 = 87,5
  2. 152,5 + 87,5 = 240
  3. 240 / 100 = 2,4
  4. 2,4 naar beneden afgerond = 2
 • Stap 2

  Bereken het aantal stagiairs per kwartaal

  5. tel het totale aantal stagiairs op
  6. deel het resultaat van die optelsom door 5
  7. rond de uitkomst af naar boven.

  Voorbeeld: er zijn 2 mentorovereenkomsten in de organisatie, die overlappen in het 1ste en het 2de kwartaal van 2019.
  Overeenkomst 1 loopt van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 (= 4 kwartalen). 9 jongeren lopen in totaal 610 uren stage.
  Overeenkomst 2 loopt van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 (=2 kwartalen). 2 jongeren lopen in totaal 175 uren stage.

  1. 9 + 2 = 11
  2. 11 / 5 = 2,2
  3. 2,2 naar boven afgerond = 3
 • Stap 3

  Bepaal het aantal mentorkortingen in het kwartaal

  Het aantal mentorkortingen dat u ontvangt in het kwartaal, is gelijk aan de laagste waarde van de berekeningen uit stappen 1 en 2.

Jongeren uit verschillende categorieën

Leidt u jongeren uit verschillende categorieën op in uw organisatie? Dat betekent:

 • jongeren die u moet aangeven in Dimona (met uitzondering van de code ‘DWD’ en 'STG') ofwel in Dimona en DmfA of DmfAPPL
 • jongeren die u niet moet aangeven ofwel moet aangeven in Dimona met de code ‘DWD’ of 'STG'.

Bereken het aantal mentorkortingen dan apart, per categorie. Voor het totale aantal mentorkortingen wordt de uitkomst van beide berekeningen opgeteld.