Er zijn voorwaarden voor:

 • de werkgever
 • de mentor die de opleiding geeft
 • de jongere die de opleiding volgt.

Voorwaarden voor de werkgever

Om als werkgever in aanmerking te komen voor de mentorkorting, moet u:

 • gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest
 • behoren tot de privésector (commercieel of non-profit) of de overheid
 • in uw onderneming stages of opleidingen organiseren voor jongeren uit de doelgroep
 • een of meer werknemers inschakelen als mentor om de stages of opleidingen te begeleiden.

Voorwaarden voor de mentor

De mentor:

 • werkt in het Vlaamse Gewest
 • heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep dat hij aanleert aan de jongere
 • bezit een van de volgende getuigschriften:
  • een getuigschrift dat aantoont dat hij slaagde voor een mentoropleiding
  • een ervaringsbewijs.
 • is door zijn werkgever opgegeven als ‘mentor’ bij het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).

De werkgever bezorgt de gegevens van de mentor uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin hij de vermindering voor het eerst wil toepassen aan het Departement Werk en Sociale Economie.

 • Bijvoorbeeld: wilt u vanaf 1 juli 2019 de vermindering toepassen, dan moeten de gegevens van de mentor ten laatste op 31 december 2019 bij het Departement Werk en Sociale Economie aankomen.

Voorwaarden voor de jongere

De jongeren die recht geven op een mentorkorting, worden ondergebracht in 2 categorieën:

Wilt u een van deze stagiairs opleiden in uw organisatie? Sluit dan op voorhand een mentorovereenkomst af met de opleidingsinstelling die verantwoordelijk is voor de stage.