Er zijn voorwaarden voor:

 • de werkgever
 • de mentor die de opleiding geeft
 • de jongere die de opleiding volgt.

Voorwaarden werkgever

Om als werkgever in aanmerking te komen voor de mentorkorting, moet u:

 • gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest
 • behoren tot de privésector (commercieel of non-profit), of de overheid
 • in uw onderneming stages of opleidingen organiseren voor jongeren uit de doelgroep
 • 1 of meer werknemers inschakelen als mentor om de stages of opleidingen te begeleiden
 • voor jongeren die u niet moet aangeven ofwel moet aangeven in Dimona met de code ‘DWD’ een overeenkomst sluiten met de onderwijsinstelling.

Voorwaarden mentors

De mentor

 • werkt in het Vlaamse Gewest
 • heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep dat hij aanleert aan de jongere
 • bezit 1 van de volgende getuigschriften:
  • een getuigschrift dat aantoont dat hij slaagde voor een mentoropleiding
  • een ervaringsbewijs wordt aanvaard als mentorbewijs
  • een pedagogisch diploma voor het beroep dat hij de jongere aanleert tijdens de stage of de opleiding. Het diploma moet het voor de mentor mogelijk maken om minstens op het niveau van het hoger secundair onderwijs les te geven.
 • is door zijn werkgever opgegeven als ‘mentor’ bij het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).

De werkgever moet erop toezien dat de gegevens van de mentor uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin hij de vermindering voor het eerst wil toepassen bij het Departement Werk en Sociale Economie aankomen.

 • Bijvoorbeeld: wilt u vanaf 1 juli 2019 de vermindering toepassen, dan moeten de gegevens van de mentor ten laatste op 31 december 2019 bij het Departement Werk en Sociale Economie aankomen.

Voorwaarden voor de jongere

De jongeren die recht geven op een mentorkorting, worden ondergebracht in 3 categorieën:

Wilt u een van deze stagiairs opleiden in uw organisatie? Sluit dan op voorhand een mentorovereenkomst af met de opleidingsinstelling  die verantwoordelijk is voor de stage.