De belangrijkste kwaliteitseisen zijn:

 • totale omvang van de woning in verhouding tot het aantal bewoners
 • voldoende oppervlakte van de woongedeelten, rekening houdend met het type van woning en de functie van het woongedeelte
 • minimale voorzieningen voor comfort:
  • sanitair: goed functionerend toilet en wasgelegenheid (bad of douche en gootsteen), met stromend water, aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder
  • kookgelegenheid en drinkbaar water
 • veiligheid van de gasinstallatie
 • voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van de woning en voor het veilige gebruik van elektrische apparaten
 • voldoende veilige verwarming (in minstens 1 leefruimte moet er verplicht een verwarmingstoestel aanwezig zijn)
 • minimale isolatie (dakisolatie en beglazing)
 • mogelijkheid tot voldoende en veilige verluchting en natuurlijke verlichting
 • geen vochtproblemen
 • structurele stabiliteit van het gebouw
 • veiligheid van trappen
 • vrije toegankelijkheid
 • respect voor de persoonlijke levenssfeer.

Elke woning moet bovendien voldoen aan de vereisten van brandveiligheid en uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren en tijdens de duur van de huurovereenkomst in deze staat onderhouden.

Woningkwaliteitswijzer

Met de Woningkwaliteitswijzer ((opent in nieuw venster)) kunt u nagaan hoe het staat met de kwaliteit van uw woning, en bekijken hoe u die nog verder kunt verbeteren. De Woningkwaliteitswijzer geeft u inzicht in mogelijke problemen in de woning en concreet advies over hoe u er verder mee aan de slag kunt: hoe bepaalde problemen te voorkomen, welke werken nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren, …

Als eigenaar van een woning kunt u de Woningkwaliteitswijzer ook raadplegen via uw woningpas ((opent in nieuw venster)).