Actualisatie 23 mei 2022

 • Vanaf vandaag is het dragen van een mondmasker in de wagen tijdens het rijbewijsexamen niet meer verplicht. Dit blijft uiteraard wel toegestaan voor wie dit nog steeds wenst te doen.
 • Daarnaast blijven de gekende maatregelen aanbevolen:
  • Lokalen en voertuigen worden geventileerd.
  • Was uw handen regelmatig.
  • U blijft thuis als u zich ziek voelt.

Verlenging geldigheid voorlopig rijbewijs 

De geldigheid van uw voorlopig rijbewijs wordt automatisch verlengd

 • tot 31 december 2021 wanneer de geldigheid vervalt tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021;
 • tot 31 maart 2022 wanneer de geldigheid vervalt tussen 1 oktober en 31 december 2021.

Let op: als u uw voorlopig rijbewijs wilt omwisselen naar een voorlopig rijbewijs van een ander type, geldt deze verlenging niet. In dat geval blijft uw theorie-examen 3 jaar geldig. Als u meer dan 3 jaar geleden slaagde voor uw theorie-examen, zal u opnieuw moeten slagen om uw voorlopig rijbewijs te kunnen omwisselen.

Houd er rekening mee dat het erg druk is. Plan daarom nu al uw afspraak.

Verlenging termijn rijexamen

De geldigheid van de volgende zaken wordt verlengd:

 • uw theorie-examen;
 • lessen die u hebt gevolgd bij een erkende rijschool;
 • het resultaat van uw examen op privéterrein (de zogenaamde manoeuvres).

U krijgt een verlenging tot en met 31 december 2021:

 • als de geldigheid van die examens of lessen vervallen is tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021.

U krijgt een verlenging tot en met 31 maart 2022:

 • als de geldigheid van die examens of lessen vervallen is tussen 1 oktober en 31 december 2021.

Verlenging termijn nascholing in het kader van vakbekwaamheid (code 95)

De geldigheidsduur van uw bewijs van vakbekwaamheid wordt als volgt verlengd:

 1. met 7 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum, als de geldigheid van uw bewijs van vakbekwaamheid verstreken is in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020.
 2. bijkomend met 6 maanden of tot en met 1 juli 2021, naargelang wat zich het laatst voordoet, als de geldigheid van uw bewijs van vakbekwaamheid (verlengd met 7 maanden volgens punt 1) verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.
 3. met 10 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum als de geldigheid van uw bewijs van vakbekwaamheid verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

De termijn om nascholing te volgen wordt als volgt verlengd:

 1. met 7 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum van uw bewijs van vakbekwaamheid als uw termijn om nascholing te volgen verstreken is in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020.
 2. bijkomend met 6 maanden of tot en met 1 juli 2021, naargelang wat zich het laatst voordoet, als uw termijn om nascholing te volgen (verlengd met 7 maanden overeenkomstig punt 1) verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.
 3. met 10 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid als uw termijn om nascholing te volgen verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

Kredietpunten

De kredietpunten die toegekend werden naar aanleiding van cursussen die door de verlenging van de geldigheid meer dan 5 jaar geleden werden gevolgd, komen in aanmerking voor de verplichte naschoolse vorming en als bewijs van 35 kredietpunten.

Oefenen met vrije begeleiding

U mag oefenen met vrije begeleiding op de openbare weg. Daarbij moet u altijd de nodige veiligheidsregels volgen. Voor begeleiders die in hetzelfde gezin wonen als de leerling vormt dat geen probleem. Die kunnen en mogen in hetzelfde voertuig zitten.

Een begeleider die niet in hetzelfde gezin woont, moet zich aan de nodige veiligheidsmaatregelen houden. Vooral de ‘social distancing’ is hier een aandachtspunt. Het is in een auto namelijk niet mogelijk om als begeleider 1,5 meter afstand te houden. Daarom moet u gelijkwaardige maatregelen treffen om de veiligheid te garanderen: een mondmasker dragen, uw handen voortdurend wassen, het voertuig ontsmetten en verluchten …

Hou daarnaast rekening met de belangrijkste regels:

 • Beperk verplaatsingen die niet noodzakelijk zijn.
 • Hou voldoende afstand van anderen. Als dat niet kan, zorg dan voor voldoende maatregelen om besmetting te voorkomen.