De inwoners van het Brussels gewest die de nummerplaat van hun personenwagen teruggeven aan de DIV (Directie voor Inschrijving van Voertuigen), kunnen een 'Brussel'Air-premie' krijgen. Die premie moet aangevraagd worden bij de MIVB.

Als u uw nummerplaat en uw auto opgeeft, dan krijgt u:

  • een jaarabonnement op het openbaar vervoer in Brussel en een jaarabonnement voor autodelen (Cambio Start)
  • of een fietspremie (van maximaal 505 euro) en een jaarabonnement voor autodelen (Cambio Start).

Is uw auto minstens 10 jaar geleden voor het eerst ingeschreven waarvan minstens 1 jaar op uw naam? Als u in dat geval uw nummerplaat schrapt én de auto ook laat slopen, dan krijgt u:

  • een jaarabonnement op het openbaar vervoer in Brussel en een Cambio Start-jaarabonnement, beide één keer verlengbaar
  • of een jaarabonnement op het openbaar vervoer in Brussel, een eenmalig verlengbaar Cambio Start-jaarabonnement en een fietspremie
  • of een eenmalig verlengbaar Cambio Start-jaarabonnement en een dubbele fietspremie.

Op www.lez.brussels vindt u een overzicht van alle voorwaarden en meer informatie ((opent in nieuw venster)).

Procedure

U moet uw aanvraag richten tot de MIVB. De MIVB behandelt uw dossier.