De Vlaamse overheid werkt al enkele jaren aan een nieuw mobiliteitsplan voor Vlaanderen. In dat plan zullen de hoofdlijnen staan om duurzame mobiliteit te realiseren op korte termijn (2020) en op middellange termijn (2030). Het plan zal ook de leidraad zijn voor toekomstige mobiliteitsbeslissingen in Vlaanderen.

In 2011 was er een grote enquête over mobiliteitsproblemen en de aanpak ervan. De resultaten van die enquête werden gebruikt om het plan verder uit te werken. In oktober 2013 werd het ontwerp van het Mobiliteitsplan Vlaanderen voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. Een samenvatting van het ontwerpplan vindt u in de brochure 'Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen - Naar een duurzame mobiliteit' (zie bij Pubilicaties hieronder). Op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be (opent in nieuw venster) staat het volledige ontwerpplan.

Daarna volgde een openbaar onderzoek: het ontwerp van het Mobiliteitsplan Vlaanderen werd voorgelegd aan de bevolking en aan middenveldorganisaties. Iedereen kon en mocht van van november 2013 tot januari 2014 opmerkingen bij het ontwerpplan naar de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) sturen.

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) heeft op 28-2-2014 zijn advies over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen (opent in nieuw venster) uitgebracht aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Dat advies werd op 13-3-2014 toegelicht in het Vlaamse Parlement. Ook de resultaten van het openbaar onderzoek werden overgemaakt aan het Vlaamse Parlement.

Aanpassing van het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen met het oog op definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering

De tekst van het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen werd in 2016 aangepast en afgestemd op het beleidsplan Ruimte Vlaanderen en op het Vlaams Klimaatbeleid. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het MORA-advies en de motie van het Vlaams Parlement, dit met het oog op een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Het bijgestelde ontwerp werd overgemaakt aan het kabinet van de bevoegde minister, maar is nog niet officieel goedgekeurd.

Na de definitieve goedkeuring van het Mobiliteitsplan Vlaanderen zal het plan verder worden uitgerold in overleg met alle actoren. Voor wat het deel infrastructuur betreft, betekent dat onder meer de opmaak van een Investeringsplan Vlaanderen. De uitvoering van het Mobiliteitsplan wordt gemonitord zoals beschreven in het Mobiliteitsdecreet.

Publicaties