Vlaamse steunmaatregelen

Specifieke premie voor auto- en fietsdeelsector

Op 13 november keurde de Vlaamse Regering maatregelen goed om de sector van de deelmobiliteit te ondersteunen. Deelfiets- en deelautobedrijven kunnen tot en met 13 december een subsidieaanvraag indienen.

Lees meer over deze steunpremie

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Ondersteuning bij omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 of van 19 oktober tot en met 18 november 2020. Dit Vlaams beschermingsmechanisme kan je pas aanvragen vanaf 16 november 2020.

Federale steunmaatregelen

Auto- en fietsdeelbedrijven komen ook in aanmerking voor een of meerdere van volgende federale steunmaatregelen ((opent in nieuw venster)):

  • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen bij een volledige sluiting van minimaal 7 dagen
  • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  • Uitstel voor werkgevers van verschuldigde betalingen aan de RSZ
  • Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (voor zover het personeel betreft dat een volledige dag werkt. Bestuurders die enkele ritten per dag doen, vallen hierbuiten).
  • Afbetalingsplan voor de betaling van de verschillende belastingen, een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van bepaalde schulden.