De Lijn plant nieuwe tramlijnen van, naar en rond Brussel. Eind 2013 gaf de Vlaamse Regering de goedkeuring om drie tramverbindingen uit het project 'Brabantnet' uit te werken. Het gaat om de trajecten:

  • Een sneltram van Willebroek naar Brussel langs de A12
  • Een ringtram van Brussels Airport over Vilvoorde naar Jette
  • Een luchthaventram van Brussel-Noord naar Brussels Airport.

Deze drie tramlijnen wil De Lijn samen met de MIVB realiseren tegen 2020.

Alle informatie over de plannen, de inspraakmomenten en de stand van zaken vindt u op de Brabantnet-website.

Groter geheel

De Lijn zal ook overleggen met de MIVB en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zodat de nieuwe lijnen goed passen in het hoofdstedelijk netwerk voor openbaar vervoer.

Brabantnet is onderdeel van een groter plan (Vlot Vlaanderen) om de mobiliteitsproblemen in Vlaams-Brabant in en rond Brussel op te lossen. In dat plan worden projecten voor het openbaar vervoer gecombineerd met een doordacht autobeleid, comfortabele fietspaden en andere mobiliteitsinitiatieven.

Meer info