Er is een gradueel boetesysteem voor inbreuken tegen de regelgeving inzake vervoer van goederen en personen over de weg.

De boetes stijgen gradueel volgens de ernst van de overtreding en de impact op de verkeersveiligheid, de sociale situatie van de chauffeur en het milieu. Het systeem voorziet ook in een veralgemeend gebruik van onmiddellijke inning.

Een duidelijk overzicht van de inbreuken en de daarbij horende boetes, is opgenomen in de 'boetecatalogus'.