Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een protocol verspreid over de sanitaire regels voor collectief personenvervoer met autobus of autocar voor nationale en internationale ritten. Het protocol bevat aanbevelingen voor het heropstarten van de vervoerstrajecten van passagiers met autobus of autocar die buiten het openbaar vervoer en het leerlingenvervoer bijzonder onderwijs vallen.

Het protocol is opgesteld in overleg met de Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemingen en in samenwerking met de sociale partners. Het werd ook afgestemd met de Groep van Experts die belast is met de ExitStrategie (GEES).