In het Vlaamse gewest geldt een snelheidslimiet van maximaal 70 km per uur

  • op elke weg buiten de bebouwde kom
  • behalve
    • op wegen met 2 x 2 rijstroken die gescheiden zijn door een middenberm
    • op autosnelwegen
    • als er andere snelheidslimiet met een bord wordt aangegeven.

Op wegen buiten de bebouwde kom waar 70 km/u geldt, zullen geen borden meer staan.

Op www.70.vlaanderen vindt u meer informatie, onder meer een overzicht van welke snelheid op welke wegen geldt per soort voertuig.

Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer staat een kaart van Vlaanderen waarop te zien is op welke wegen de snelheid verlaagd werd van 90 tot 70 km/u.