Dynamische lijst

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) pakt de gevaarlijke punten in ons verkeer aan op basis van een 'dynamische lijst' van zwarte punten.

  • De lijst wordt na een jaar vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. Op wegenenverkeer.be vindt u de meest recente dynamische lijst van zwarte punten.
  • Bovendien wordt er voor elk punt gezocht naar kleine ingrepen die het verkeer veiliger kunnen maken op korte termijn. Op die manier moet er niet jaren gewacht worden op de structurele ingrepen (waarvoor er complexe werken nodig zijn).