In 2000 lanceerde de Vlaamse overheid het Masterplan voor de mobiliteit in en rond Antwerpen. Dat plan heeft ambitieuze doelen:

 • het verkeer in en rond Antwerpen moet vlotter, met minder files en sluipverkeer
 • de wegen moeten veiliger worden, zodat er minder ongelukken gebeuren
 • de stad en de rand moeten leefbaarder worden voor iedereen.

Het Masterplan 2020 bevat verbeteringsprojecten voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, schepen, auto's en vrachtvervoer. Meer informatie en een tabel van alle projecten vindt u in: Masterplan 2020. Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen (PDF bestand opent in nieuw venster) (maart 2010, 42 p).

Het doel is dat tegen 2020 de helft van alle verplaatsingen in de regio met het openbaar vervoer, de fiets of te voet gebeuren. Want minder wagens betekent minder files. De uitvoering van het masterplan startte in april 2003. Er werd al veel gerealiseerd en er is nog meer gepland.

Meer openbaar vervoer, gemakkelijker overstappen

 • Sinds 2005 rijdt tram 3 van Zwijndrecht naar Merksem en sinds 2012 rijdt tram 5 van Linkeroever naar Wijnegem en tram 15 naar Boechout.
 • Sinds april 2015 is er een sneltram die in 15 minuten van de park-and-ride aan de rotonde in Wommelgem naar de Meir rijdt.
 • Dankzij het project Noorderlijn wordt het noorden van de stad in verschillende fasen bereikbaar met de tram.
  • Het Operaplein en de F. Rooseveltplaats worden samen een nieuwe draaischijf voor voetgangers, fietsers, bussen, trams (ook premetro) en auto's.
  • Tegen midden 2016 rijden er trams op het Eilandje: zo kunt u vanuit het noorden van de stad met de tram via Rijnkaai-Zuid naar het centrum.
  • Tegen eind 2018 rijden de trams op de heraangelegde Noorderleien en de nieuwe Noorderlaan, waar aan de A12 een grote park-and-ride komt.
 • Tegen 2020 kan men met de tram naar Wilrijk, Kontich en naar Beveren.

Meer fietspaden

In en rond Antwerpen wordt gewerkt aan de uitbouw van een fietsnetwerk van fietssnelwegen.

 • De provincie Antwerpen werkte de voorbije jaren aan de uitbouw van de
 • Al gerealiseerd:
  • de Havenroute: dankzij deze route fietst u veilig via de haven vanaf de Scheldelaan en de Scheldekaaien naar Berendrecht en Zandvliet. Van daaruit kunt u ook aansluiten op de bestaande routes richting Nederland
  • de fietsroute richting Burcht (Welenroute)
  • veilige verbinding tussen het Ringfietspad en Hemiksem (Sint-Bernardusroute)
  • ...
 • Tegen 2018 zal een districtenroute alle districten buiten de Ring verbinden.
 • In het Masterplan 2020 staan ook nog deze fietsvoorzieningen:
  • verlenging van het Ringfietspad (aan de zuidkant tot aan de Schelde en aan de noordkant door de wijken Schijnpoort en 't Eilandje)
  • fietsverbinding tussen Vremde, Borsbeek en Berchem
  • fietsroute langs het Albertkanaal, van de Kruiningenbrug tot de IJzerlaanbrug
  • 'grote' fietsgordel door de randgemeenten Edegem, Boechout, Vremde, Wommelgem, Wijnegem en Schoten.

Meer vrachtvervoer over water

 • Het Albertkanaal werd verbreed en kreeg hogere (spoor)bruggen.
 • Een aantal havensluizen werden gerenoveerd of aangepast aan grotere schepen. De Van Cauwelaertsluis en de Kattendijksluis zijn opnieuw in gebruik sinds 2011. De Royerssluis wordt vanaf 2015 omgebouwd tot een binnenvaartsluis die tegen 2019 ook moderne containerschepen snel kan versassen.

Minder files op de Antwerpse ring

Partners

De uitvoering van de verschillende projecten gebeurt door diverse organisaties van de Vlaamse overheid, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, De Lijn, de provincie Antwerpen, de stad Antwerpen en andere betrokken steden en gemeenten. Ook de NMBS werkt mee.

De verantwoordelijkheid voor de meeste projecten ligt bij de administraties van het departement Mobiliteit en Openbare Werken:

 • Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken (Lantis, vroeger 'Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv' - BAM)
 • Agentschap Wegen en Verkeer
 • Afdeling Maritieme Toegang
 • De Vlaamse Waterweg nv.