In 2000 lanceerde de Vlaamse overheid het Masterplan voor de mobiliteit in en rond Antwerpen. Dat plan heeft ambitieuze doelen:

  • het verkeer in en rond Antwerpen moet vlotter, met minder files en sluipverkeer
  • de wegen moeten veiliger worden, zodat er minder ongelukken gebeuren
  • de stad en de rand moeten leefbaarder worden voor iedereen.

Het Masterplan 2020 bevat verbeteringsprojecten voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, schepen, auto's en vrachtvervoer. Meer informatie en een tabel van alle projecten vindt u in: Masterplan 2020. Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen (PDF bestand opent in nieuw venster) (maart 2010, 42 p).

Het doel is dat tegen 2020 de helft van alle verplaatsingen in de regio met het openbaar vervoer, de fiets of te voet gebeuren. Want minder wagens betekent minder files. De uitvoering van het masterplan startte in april 2003. Er werd al veel gerealiseerd en er is nog meer gepland.

Meer openbaar vervoer, gemakkelijker overstappen

Meer fietspaden

In en rond Antwerpen wordt gewerkt aan de uitbouw van een fietsnetwerk van fietssnelwegen.

Meer vrachtvervoer over water

Minder files op de Antwerpse ring

Partners

De uitvoering van de verschillende projecten gebeurt door diverse organisaties van de Vlaamse overheid, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, De Lijn, de provincie Antwerpen, de stad Antwerpen en andere betrokken steden en gemeenten. Ook de NMBS werkt mee.

De verantwoordelijkheid voor de meeste projecten ligt bij de administraties van het departement Mobiliteit en Openbare Werken:

  • Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (nv BAM)
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • Afdeling Maritieme Toegang
  • De Vlaamse Waterweg nv.