Voorwaarden

Werkgever

De werkgever kiest

  • of hij zijn werknemers al dan niet de mogelijkheid biedt om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding.
  • of hij die mogelijkheid aanbiedt in het volledige bedrijf, in een bepaalde afdeling of alleen aan bepaalde werknemers.

Om de cash-for-carregeling te kunnen aanbieden, moet de werkgever binnen zijn onderneming al minstens 3 jaar met bedrijfswagens werken. Bedrijven die nog geen 3 jaar bestaan, kunnen het systeem invoeren op voorwaarde dat ze bij invoering van het systeem al één of meer bedrijfswagens ter beschikking stellen.

Werknemer

De werknemer:

  • heeft de keuze of hij al of niet gebruik wil maken van de mogelijkheid om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding
  • moet in de laatste 3 jaar minstens 12 maanden een bedrijfswagen gehad hebben. Bovendien moet hij die in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag van de mobiliteitsvergoeding ononderbroken ter beschikking gehad hebben

Bedrijfswagen

De bedrijfswagen wordt zowel voor woon-werkverkeer als privéverplaatsingen gebruikt.

Procedure

  • De werkgever voert de mobiliteitsvergoeding in via de car policy, individuele overeenkomsten, de cao ... en licht het personeel in.
  • De werknemer dient een schriftelijke aanvraag in.
  • De werkgever aanvaardt de aanvraag schriftelijk: het akkoord maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst.

Bedrag

De maximale mobiliteitsvergoeding wordt berekend met een formule die gebaseerd is op de cataloguswaarde (in nieuwe staat) van de bedrijfswagen. De formule is:

  • 20% van 6/7 van de cataloguswaarde (min een eventuele eigen bijdrage in de wagenkosten) als de werknemer geen tankkaart had.
  • 24% van 6/7 van de cataloguswaarde (min een eventuele eigen bijdrage in de wagenkosten) als de werknemer een tankkaart had.

Dat brutobedrag wordt nog belast.