Elk jaar zijn er brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. De meest brandgevoelige gebieden zijn heide en naaldbossen. Het risico wordt dagelijks berekend. Op basis daarvan wordt er beslist welke 'brandfase' van kracht is. Hoe hoger het gevaar, hoe meer preventieve maatregelen er worden genomen.

Er zijn 4 brandfases. Elke brandfase heeft een kleurcode.

  • Groen: weinig brandgevaar.
  • Geel: brandgevaar.
  • Oranje: hoog brandgevaar. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein.
  • Rood: extreem hoog brandgevaar. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. 

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u actuele waarschuwingen voor natuurgebieden per provincie (opent in nieuw venster).