De Vlaamse regering heeft op 20 juli 2018 een principiële beslissing genomen over het alternatief van de zogenaamde 'boskaart', of beter 'de bescherming van de meest waardevolle en ruimtelijk kwetsbare bossen'. Er zal niet langer gewerkt worden met een kaart. Wel komt er een verstrakking van het bestaande ontbossingsverbod.

  • De nieuwe regeling zal worden ingewerkt in het bestaande art. 90bis.
  • Het artikel 90ter, dat de complexere aanpak via een kaart vaststelde, wordt geschrapt.
  • De nieuwe regeling zal pas van kracht worden als het parlement dit decreetsvoorstel zal aanvaarden en als de nodige uitvoeringsdetails beslist zijn.

Vorig jaar, op 22-5-2017, heeft de Vlaamse Regering beslist de 'boskaart' in te trekken. Met de 'boskaart' werd de ontwerpkaart van de 'Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)' bedoeld. Ook het openbaar onderzoek over de MKWB-ontwerpkaart werd op dat ogenblik stopgezet.

Op de ontwerpkaart van de 'meest kwetsbare waardevolle bossen' (MKWB) werden meer dan 12.000 hectare bossen afgebakend die in gebieden liggen die geen groene bestemming hebben (volgens de ruimtelijke ordening). Die bossen worden 'zonevreemd' genoemd. Bossen die dus op gronden staan die wonen, industrie, landbouw, recreatie, ... als bestemming hebben. De bedoeling was om de meest kwetsbare waardevolle bossen beter te beschermen.