In de winter zijn er regelmatig pieken van hoge luchtverontreiniging (smog). Zo'n piek schaadt het leefmilieu en onze gezondheid. Om die gevolgen van de vervuiling tot een minimum te beperken, treffen de overheden maatregelen. Zo wordt bij een smogalarm de maximumsnelheid verlaagd op bepaalde wegen.

In het Brussels Gewest gelden specifieke maatregelen. Afhankelijk van de duur en intensiteit van de vervuilingspiek onderscheidt het Brusselse Gewest verschillende 'alarmdrempels'.

 • Op Luchtkwaliteit.brussels kunt u nagaan hoe het met de luchtkwaliteit in Brussel gesteld is.
 • De informatie is ook beschikbaar via de app Luchtkwaliteit. Zo weet u op elk moment in welke mate u blootgesteld bent aan de vervuiling van de omgevingslucht. U wordt ook gewaarschuwd bij een vervuilingspiek of wanneer het Hitte- en Ozonplan in werking treedt.

Drempel 0: blauwe vlag

De inwoners wordt aangemoedigd om bijv. een ander vervoermiddel dan de wagen te nemen en de verwarming lager te zetten. Op Luchtkwaliteit.brussels staan nog meer concrete tips om de luchtvervuiling mee te helpen beperken zodra deze informatie- en sensibiliseringsdrempel overschreden is.

Drempel 0: blauwe vlag +

Bij alarmdrempel 'blauwe vlag +' gelden de volgende maatregelen.

 • Het openbaar vervoer (MIVB) en het gebruik van Villo! is gratis.
 • Verwarming met hout is verboden (tenzij het de enige verwarmingsbron van de woning is).
 • De snelheid wordt beperkt tot 90 km/uur op de snelwegen (in Vlaanderen en op Brusselse ring) en op bepaalde wegen in Wallonië (opent in nieuw venster).
 • De snelheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt op wegen waar men normaal 90 of 70 km/uur mag rijden, beperkt tot 50 km/uur.
 • De politie verscherpt snelheidscontroles in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op Luchtkwaliteit.brussels staan nog meer concrete tips om de luchtvervuiling mee te helpen beperken zodra deze informatie- en interventiedrempel overschreden is.

Drempel 1: oranje vlag

Bij alarmdrempel 1 zijn volgende maatregelen van kracht.

 • Alle bovenstaande maatregelen van Blauwe vlag +.
 • Gebouwen waarvan het gebruikt verwarmingssysteem volgens de wetgeving inzake milieuvergunningen beschouwd wordt als een ingedeelde inrichting moeten de temperatuur van hun lokalen beperken tot 20°C. Vallen niet onder deze maatregel: privéwoning, ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven en zwembaden. Er wordt echter wel gevraagd dat openbare gebouwen een voorbeeldfunctie zouden vervullen.

Op Luchtkwaliteit.brussels staan nog meer concrete tips om de luchtvervuiling mee te helpen beperken zodra deze interventiedrempel 1 overschreden is.

Drempel 2: rode vlag

Bij alarmdrempel 2 gelden de volgende maatregelen.

 • In het hele Brusselse Gewest geldt een rijverbod voor alle voertuigen (met uitzondering van bepaalde voertuigen). De Brusselse Ring valt niet onder deze maatregel.
 • Het openbaar vervoer (MIVB) en het gebruik van Villo! is gratis.
 • Verwarming met hout is verboden (tenzij het de enige verwarmingsbron van de woning is).
 • Gebouwen waarvan het gebruikt verwarmingssysteem volgens de wetgeving inzake milieuvergunningen beschouwd wordt als een ingedeelde inrichting moeten de temperatuur van hun lokalen beperken tot 20°C. Vallen niet onder deze maatregel: privéwoning, ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven en zwembaden. Er wordt echter wel gevraagd dat openbare gebouwen een voorbeeldfunctie zouden vervullen.

Op Luchtkwaliteit.brussels staan nog meer concrete tips om de luchtvervuiling mee te helpen beperken zodra deze interventiedrempel 2 overschreden is.