Invasieve exotische dier- en plantensoorten zijn planten of dieren die van nature niet in onze streken voorkomen én die voor problemen zorgen. Ze brengen de biodiversiteit in gevaar, berokkenen economische schade of veroorzaken problemen voor de volksgezondheid. Daarom wil de Vlaamse overheid deze invasieve soorten zo snel mogelijk opsporen, zodat ze kan ingrijpen vooraleer de populatie te groot wordt.

Op waarnemingen.be kunt u melden waar de overlastsoorten zich bevinden. Daarvoor moet u wel eerst een account aanmaken. Terreinbeheerders en lokale overheden zullen dan maatregelen treffen indien nodig. Op de site vindt u ook herkenningsfiches. Die fiches kunnen u helpen om de verschillende soorten te onderscheiden.