Kenmerken niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer

Er is sprake van niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer als:

  • het vervoer met een bepaalde regelmaat wordt georganiseerd;
  • het vervoer een specifiek traject aflegt;
  • het vervoer langs vooraf vastgestelde halteplaatsen rijdt;
  • het vervoer plaatsvindt op een traject dat het Vlaamse Gewest niet verlaat.

Georganiseerd door De Lijn

De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn heeft als enige het recht om niet-grensoverschrijdend bezoldigd geregeld vervoer te organiseren. De Lijn kan echter wel de exploitatie van geregelde vervoersdiensten toevertrouwen aan derden door middel van een contractuele uitbesteding.