Voorwaarden

Voor wie?

Elke ondernemer die tussen 1 oktober en 15 november 2020 of tussen 19 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt door de verstrengde coronamaatregelen, kan een beroep doen op het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme.

   Ook ondernemingen die opnieuw verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen (horeca, niet-essentiële winkels, ...), komen in aanmerking voor het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme.

   Omzetdaling

   Uw omzetdaling wordt berekend door uw periode van omzetdaling in 2020 te vergelijken met dezelfde periode (de referentieperiode) in 2019. Er zijn 3 mogelijkheden.

   • 1 oktober tot 15 november 2020

   U dient een aanvraag in voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020. U vult het omzetcijfer (exclusief btw) in van de periode 1 oktober tot 15 november 2019. In dat geval moet u altijd de omzetdaling van minstens 60% aan te tonen.

   • 19 oktober tot 15 november 2020

   U dient een aanvraag in voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2020. U vult je het omzetcijfer (exclusief btw) in van de periode 19 oktober tot 15 november 2019. In dat geval moet u altijd de omzetdaling van minstens 60% aan te tonen.

   • Vanaf verplichte sluitingsdag tot 15 november 2020

   Alleen als u uw zaak vanwege de verstrengde coronamaatregelen verplicht moest sluiten, kunt u ervoor kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode vanaf de verplichte sluitingsdag tot 15 november 2020. U vult dan het omzetcijfer (exclusief btw) in van 2019 voor die overeenstemmende periode tot 15 november. In dat geval hoeft u de omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen niet aan te tonen.

   Procedure

   Vraag het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (NVBM) aan via de roze knop op de VLAIO-webpagina (opent in nieuw venster). U hebt daarvoor tijd tot uiterlijk 31 december 2020.

   Lees zeker de handleiding (opent in nieuw venster) voordat u met uw aanvraag begint. U leest er onder meer welke gegevens u bij de hand moet hebben voor uw aanvraag, zoals uw omzetgegevens en het registratienummer van uw witte kassa.
   Onder 'omzetgegevens' moet u altijd 2 omzetcijfers invullen (dus niet een van de twee, maar beide):

   • de omzet van diezelfde periode 2019 (aangezien de premie 10% van die omzet van vorig jaar bedraagt)
   • de omzet uit de btw-aangifte voor het vierde kwartaal 2019.

   Verklaring op eer

   De omzetdaling van 60% verklaart u op eer bij het indienen van de steunaanvraag. Met het oog op controle moet u de bewijsstukken daarna 5 jaar bijhouden.

   U hoeft bij uw aanvraag geen bewijsstukken op te laden boven op uw verklaring op eer. Er zal u wel worden gevraagd de link te leggen tussen de maatregelen die nageleefd moeten worden en de gevolgen daarvan op uw beroepsuitoefening. U moet dat zelf motiveren bij de indiening van uw aanvraag. Daarvoor vermeldt u:

   Na uw aanvraag

   VLAIO onderzoekt uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden. Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

   Als na een controle blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, moet uw onderneming de steun terugbetalen.

   Niet akkoord met negatieve beslissing

   Als u vindt dat u onterecht een negatieve beslissing hebt gekregen, kunt u een administratief bezwaar indienen. U mailt daarvoor naar coronacompensatiepremie@vlaio.be (opent in uw e-mail applicatie), met in het onderwerp de vermelding NVB_bezwaar weigering.
   Als u niet akkoord gaat met het antwoord op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de gewone burgerlijke rechtbank.

   • De vrederechter is bevoegd voor vorderingen waarvan het bedrag 5.000 euro of lager is.
   • De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor vorderingen waarvan het bedrag hoger is dan 5.000 euro.

   Volgende periode

   De aanvraag voor de tweede periode van het NVB, van 16 november tot 31 december 2020, zal aangevraagd kunnen worden vanaf 4 januari 2021.

   Bedrag

   De steun bedraagt 10% van de omzet (exclusief btw) die u had in de referteperiode. Afhankelijk van uw keuze is dat dus:

   • ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2019
   • ofwel de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2019
   • ofwel de periode in 2019 die overeenstemt met de eerste verplichte sluitingsdag tot en met 15 november 2019 (alleen als u verplicht moest sluiten).

   Voor zelfstandigen in bijberoep gaat het om 5% van de omzet in de referentieperiode.

   Maximale en minimale steunbedragen

   • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020
    • het minimale steunbedrag is 1.000 euro
    • het maximale steunbedrag is:
     • 11.250 euro voor ondernemingen met minder dan 9 werknemers
     • 22.500 euro voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
     • 60.000 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.
   • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 15 november 2020
    • het minimale steunbedrag is 600 euro
    • het maximale steunbedrag is:
     • 7.500 euro voor ondernemingen met minder dan 9 werknemers
     • 15.000 euro voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
     • 40.000 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.
   • Bij keuze voor de periode vanaf de verplichte sluitingsdag tot 15 november 2020 (uitsluitend voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten)
    Bekijk de lijst met minimale en maximale steunbedragen voor verplicht gesloten sectoren (opent in nieuw venster).

   De steun is vrij van belastingen.

   Witte kassa

   Ook ondernemingen die weliswaar verplicht zijn een witte kassa (opent in nieuw venster) te gebruiken, maar die geen registratienummer van een witte kassa hebben (en die dus in de praktijk geen witte kassa gebruiken), kunnen een beroep doen op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme. Ook zij krijgen 10% op de omzet die ze realiseerden in de referentieperiode, maar dan wel met een maximum van 2.250 euro.

   Veelgestelde vragen