Op 11 juli 2022, de Vlaamse feestdag, heeft de Vlaamse Regering opnieuw eretekens uitgereikt. Met het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap wil de Vlaamse Regering personen huldigen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest of die, vanwege hun uitzonderlijke talenten, hebben bijgedragen tot het positieve imago en de uitstraling van Vlaanderen.

Dit jaar werden 4 eretekens uitgereikt aan: Will Tura, Peter Carmeliet, Michèle George en Seppe Nobels.