Als u een aangifte van nalatenschap doet kunt u kosteloos een bindende schatting van de onroerende goederen aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Let wel op, want het indienen van een aanvraag voor een bindende schatting zorgt niet voor een verlenging van de indieningstermijn. Daarom is het belangrijk dat u uw aangifte van nalatenschap tijdig indient en dat u “ABS” vermeldt in het vak voorzien voor de waarde van het onroerend goed.