© Europese Unie

Ons land zet PFAS expliciet op de agenda van de Europese ministerraad voor Milieu. Die vindt plaats op 6 oktober 2021 in Luxemburg. België vraagt daarbij een gemeenschappelijke aanpak en de uitwisseling van goede praktijken. Daarmee schaart ons land zich achter het standpunt van Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Die landen vragen het verbod op de productie, de verkoop en het gebruik van alle PFAS in de Europese Unie, met uitzondering van enkele onmisbare toepassingen, zoals die voor bepaalde medische doeleinden.

De inzichten en kennis die de voorbije maanden werden opgebouwd hebben geleid tot dat expliciete Belgische standpunt. Eerst werd de PFOS-verontreiniging bij de Oosterweelwerken vastgesteld rond 3M, en later op meerdere locaties in Vlaanderen.

Om die inzichten ook buiten Vlaanderen te ontsluiten, is er nu ook een Engelse samenvatting van het eerste tussentijdse PFAS-rapport (PDF bestand opent in nieuw venster) – de belangrijkste informatie en het besluit van Karl Vrancken, de opdrachthouder in de aanpak van de PFAS-problematiek.

“Een breed verbod op PFAS zal de ontwikkeling van goede en duurzame alternatieven alleen maar bevorderen,” zegt Karl Vrancken. “Het is vanuit die ambitie dat we het PFAS-dossier agenderen op de Europese ministerraad: een Europese aanpak is essentieel. De eerste stap is het uitwisselen van kennis, expertise en beste praktijken. Daarom delen we de inzichten die we in de voorbije maanden hebben opgebouwd, en roepen we andere lidstaten op om hetzelfde te doen.”