Het wordt de volgende dagen opnieuw heel warm. Drink voldoende, hou uzelf en uw huis koel. Draag ook zorg voor anderen. Let er bijvoorbeeld op dat kinderen of ouderen ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden. Op warmedagen.be staan tips om gezondheidsproblemen te vermijden (opent in nieuw venster).

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft op 23 augustus de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan geactiveerd. Wie werkt voor kwetsbare groepen, wordt gewaarschuwd. Zo kunnen thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang, gemeenten en jeugdverenigingen de nodige maatregelen nemen.