• U moet momenteel in Vlaanderen een ‘Covid Safe Ticket’ (CST) tonen bij een bezoek aan een fitnesscentrum en wanneer u zich laat bedienen in de binnenruimte van een café of restaurant vanaf de leeftijd van 16 jaar.
  • Ook voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen mogen u vragen een Covid Safe Ticket te tonen wanneer u op bezoek gaat bij familie, vrienden of kennissen. Het CST kan worden gevraagd vanaf de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden.
  • Daarnaast moet u beschikken over een Covid Safe ticket voor de toegang tot dancings en discotheken en het bezoeken van bepaalde evenementen. Het CST kan worden gevraagd vanaf de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden.

Meer info? Zie: COVID Safe Ticket als toegangsvoorwaarde.