De ‘energietransitie’ is de overgang van de huidige manier van energie gebruiken naar een zuinigere, slimmere en groenere aanpak.

Om de klimaatverstoring te beperken, bouwt Vlaanderen mee aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050: het is de bedoeling om binnen minder dan 30 jaar te leven en te werken zonder schadelijk effect op het klimaat. Daarvoor moeten we in gebouwen, bedrijven en op de weg afstappen van stookolie, aardgas en benzine of diesel. Het moet snel en het is een hele uitdaging, maar het is nodig.

De energietransitie heeft niet alleen voordelen voor het klimaat, het zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit en vele economische opportuniteiten.

Alle info over de energietransitie en tips om zelf zuiniger, slimmer en groener energie te gebruiken, vindt u op Meemetdestroom.be ((opent in nieuw venster))