Vervoerregio’s geven zelf vorm aan het vervoer op maat

Voor de vervoerslaag vervoer op maat maakt minister Lydia Peeters in deze legislatuur extra middelen vrij zodra de vervoerregio’s operationeel zijn. In 2021 komt er 12 miljoen euro bij, in 2022 wordt dit 18 miljoen euro, vanaf 2023 is dit 24 miljoen euro en in 2024 is er een verhoging naar recurrent 31.296.833 miljoen euro extra per jaar.

Dat betekent dat de vervoerregio’s in 2024 op jaarbasis een bedrag krijgen dat uitgebouwd kan worden tot 65 miljoen euro. Voorheen lag het budget op 34 miljoen euro voor vervoer op maat, wat een budgetverhoging van 90% is.

Met die extra financiering kan de verschuiving van een aantal buslijnen opgevangen worden, kan het doelgroepenvervoer van een solide financiële basis voorzien worden en kan ook het gebruik van deelfietsen en deelauto’s gestimuleerd worden.

Lees meer over de vervoerregio's.