Midden juli 2021 voerde bodemsaneringsdeskundige Sertius bijkomend bodemonderzoek uit om de verontreiniging beter in kaart te brengen rond de site van de Fabrieksloop en het Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer in Willebroek.

Uit de resultaten blijkt dat op verschillende plaatsen in de omgeving verhoogde PFAS-concentraties aanwezig zijn. Het risicogebied werd uitgebreid en het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert bijkomende voorzorgsmaatregelen.

Meer info