Twijfelt u aan de echtheid van een aanslagbiljet of herinnering die u via de post of elektronisch heeft ontvangen? Het juiste rekeningnummer staat gepubliceerd op Wat is de correcte wijze om een belasting te betalen?.

Als u een valse factuur ontvangen hebt: dien klacht in bij de politie, zeker als u werkelijk een betaling uitgevoerd hebt. De FOD Economie geeft nog meer tips om niet in de val te lopen. ((opent in nieuw venster))