In augustus 2021 werden er rond de 3M-site in Zwijndrecht 3 onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd naar PFAS in eieren, vlees, groenten, fruit en gewassen. Er werden geen alarmerende PFAS-waarden gemeten. Toch kunnen de inwoners rond de 3M-site beter de geldende adviezen blijven volgen:

  • geen scharreleieren eten van eigen kippen
  • zelf geteelde groenten en zelf geteeld fruit afwisselen met die uit andere bronnen

Er volgt een nieuwe meetcampagne na de zomer voor de teelten die dan geoogst worden. Ook loopt er nog een bloedonderzoek. De resultaten van die bloedstaalafnames worden verwacht in oktober.

Meer info