Met de nieuwe communicatiecampagne ‘Geniet met maatregelen’ wil de Vlaamse overheid de Vlamingen weer wat meer perspectief en hoop geven door hen attent te maken op wat al mocht en op enkele zaken die nu opnieuw kunnen.

Lees meer over ‘Geniet met maatregelen’ en download het campagnemateriaal.