Om de veiligheid op jaagpaden te verhogen, is hoffelijkheid tussen de verschillende gebruikers erg belangrijk. De snelheidslimiet van 30 km/uur die er geldt, is niet nieuw, maar wordt dankzij de sensibiliseringsactie ‘Hoffelijk rijden = veilig rijden’ nog eens in de verf gezet.

Een jaagpad is in essentie een dienstweg, al dan niet verhard, voor het beheer en onderhoud van de waterwegen. Het is dus geen gewoon fietspad, maar fietsers, wandelaars, rolschaatsers… mogen er wel gebruik van maken. De toename van het aantal jaagpadgebruikers en het verschil in onderlinge snelheid houden een risico op ongevallen in.

Meer info: Jaagpaden.