Na de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad over de heropening van horeca en speelhallen (opent in nieuw venster) worden ook de fiscale verplichtingen bij het opstellen van automatische ontspanningstoestellen opnieuw van kracht. Om de uitbaters voldoende tijd te geven om die verplichtingen opnieuw in orde te brengen, herneemt de Vlaamse Belastingdienst de fiscale controles pas vanaf 1 juli.

Rekening houdend met het respecteren van een veiligheidsafstand van 1,5 meter werd in technisch overleg met de sector afgesproken dat het volstaat om de geïmpacteerde ontspanningstoestellen onbespeelbaar te maken. Een fysieke verwijdering is dan niet nodig.

De toestellen onbespeelbaar maken kan op drie manieren:

  • door de software van de toestellen aan te passen (het zogenaamde in code zetten).
  • door de vermelding “Buiten gebruik” voldoende groot en zichtbaar centraal onder de glasplaat aan te brengen.
  • door het fysiek verwijderen van de elektrische zekeringen in het toestel, waardoor de elektriciteit in het toestel wordt afgesloten.

Het spreekt voor zich dat de uitbaters naast de fiscale verplichtingen ook alle verplichtingen in verband met het veilig onthalen van klanten moeten naleven. U vindt meer info over de veiligheidsmaatregelen op de pagina over het heropenen van handelszaken en horeca.