De resultaten van de benchmark van VVM De Lijn zijn opgeleverd en besproken door de Vlaamse regering. VVM De Lijn kreeg een eindbeoordeling die luidde als ‘gematigd negatief’. De Vlaamse regering heeft beslist op 11 november om deze benchmark als een nulmeting te beschouwen en VVM De Lijn als interne operator voor het kern- en aanvullend net aan te duiden voor de volgende tien jaar.

Meer informatie over de benchmark