Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe ministeriële instructie voor de beoordeling van stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen

Nieuwe ministeriële instructie voor de beoordeling van stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen

Nieuwsbericht
17 juli 2023

Met ingang van 17 juli 2023 is er een nieuwe ministeriële instructie van toepassing voor de beoordeling van stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen.

Het uitblijven van een decretaal verankerde stikstofaanpak en enkele nuanceringen in de rechtspraak maken dat de aanpak van de ministeriële instructie voor stikstof van 2 mei 2021 moest worden aangescherpt en verduidelijkt. De nieuwe ministeriële instructie van 17 juli 2023 vervangt integraal de instructie van 2 mei 2021 en bijbehorende richtsnoeren.

In afwachting van de verankering van de programmatische aanpak stikstof in een decreet vraagt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een strikte toepassing van die richtlijnen bij de voorbereiding en advisering van vergunningsbeslissingen met een stikstofimpact.

De instructies gaan uit van het voorzorgsprincipe en zijn van onmiddellijke toepassing in alle lopende vergunningsaanvragen waarin nog geen definitieve beslissing genomen werd.