SMS ontvangen

Ook wij krijgen nu telefoontjes van burgers die een sms uit naam van de Vlaamse Belastingdienst gekregen hebben, met de aanmaning om een openstaande schuld te betalen. De Vlaamse Belastingdienst gebruikt nooit sms om een betalingsherinnering of -aanmaning te versturen. Burgers kunnen het rekeningnummer altijd controleren op https://www.vlaanderen.be/betaalinformatie-rekeningnummer-en-mededeling

Dien altijd klacht in bij de politie als u dergelijke sms ontvangen heeft en zeker als u een betaling uitgevoerd zou hebben.